Afdelingslæge eller overlæge

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Hjerne- og Nervesygdomme, Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt søger en afdelingslæge eller overlæge til vores epilepsi- og neuroonkologiteam.

Hos Hjerne- og Nervesygdomme tager vi udgangspunkt i den enkelte patients og dennes pårørendes behov. Det gør vi særligt gennem Fælles Beslutningstagning hvor vi afdækker patientens og de pårørendes præferencer og med udgangspunkt i den individuelle livssituation træffer beslutning om udredning og behandling i fællesskab.

På Sygehus Lillebælt arbejder vi aktivt for at sætte patienten først. Dette gør vi gennem ovennævnte Fælles Beslutningstagning, men også gennem løfter til vores patienter, herunder 1) Vi ser dig som et helt menneske, 2) vi har respekt for din tid, 3) her får du tryghed og omsorg, 4) vi giver dig præcis og personlig behandling og 5) du vil opleve sammenhæng i dit behandlingsforløb. Implementeringen af løfterne løber over de næste to-tre år. En af indsatserne der skal hjælpe os med at komme i mål med løfterne er Vælg Klogt. Som afdelingslæge vil du blive direkte involveret i afdelingens arbejde med løfterne, Fælles Beslutningstagning og Vælg Klogt.

Vi tilbyder:
- Stort patientgrundlag – med mulighed for at se både den brede og den specialiserede neurologi
- En dynamisk afdeling i udvikling hvor der løbende justeres til gavn for patienter, pårørende og medarbejdere
- Et moderne akutsygehus hvor samarbejdet mellem afdelingerne fungerer godt
- Ledelse i øjenhøjde
- Trivsel og høj social kapital
- Engagerede kolleger der respekterer hinandens fagligheder
- Mulighed for faglig og personlig udvikling

Vi forventer:
- At du sætter patienten først
- At du kan arbejde selvstændigt, er fagligt ambitiøs og inspirerende
- At du i samarbejde med den kliniske lektor påtager dig ansvaret for de medicinstuderende
- At du byder dig til ift. en fælles løsning af dagligdagens udfordringer
- At du bidrager aktivt til udviklingen af et moderne akutsygehus
- At du holder den gode tone over for patienter, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere
- At du bidrager til det gode arbejdsmiljø
- At du er speciallæge i neurologi

Er du overlæge forventer vi yderligere:
- At du påtager dig ledelsesrollen der følger med ansættelse som overlæge
- At du deltager aktivt i Strategisk Ledelsesforum der fungerer som rådgivende organ for afdelingsledelsen

Ledelsesmæssigt refererer du til afdelingsledelsen.

Sammen med de øvrige speciallæger i epilepsiteamet og neurovaskulært team får du ansvar for at evaluere og justere patientforløbene, både for at tilbyde vores patienter det bedste men også for at bruge ressourcerne bedst.
Du vil således være medansvarlig for store patientgrupper, og samarbejde tæt med ambulatoriesygeplejersker, teamsekretær, neurofysiologer og neuropsykolog.

Du vil indgå i bagvagtslag med døgnvagter i rådighedstjeneste med tilkald uden for tjenestestedet og fremmøde indenfor 30 min. Forvagten har tilstedeværelsesvagt.

I hverdagene arbejder man i dagtiden, typisk i ambulatoriet eller på stuegang og har derefter bagvagt i aften- og nattetimerne. I weekenden har man døgnvagt.

Afdelingen
I Hjerne- og Nervesygdomme varetager vi diagnosticering og behandling af patienter fra Region Syddanmark på højt fagligt niveau.

Afdelingen udgøres af et samlet Hjerne- og Nervesygdomme sengeafsnit med 22 sengepladser hvor der, ved behov, startes rehabilitering på dag ét, et Hjerne- og Nervesygdomme ambulatorium samt et Hjerne- og Nervefysiologisk ambulatorium.

Vi ser stor fordel i at arbejde i subspecialiserede teams, både fagligt og i forhold til at opnå effektive og tilfredsstillende patientforløb. Samtidig har det enkelte team en forpligtelse overfor helheden. De tværfaglige teams er opdelt efter subspecialer: Dissemineret sklerose, Neurofysiologi (R), Hovedpine, Epilepsi (R), Bevægeforstyrrelser (R), ALS (R), Perifere Nervesygdomme (R), Muskelsygdomme (R), Neurogenetik (R), Spasticitetsbehandling (R) og Apopleksi. (I teams mrk. (R) har vi regionsfunktion).

Vi prioriterer uddannelse højt, og byder med vores faglige miljø og store patientgrundlag på gode muligheder for fordybelse og subspecialisering.
Vi lægger vægt på høj faglighed og planlægning af patientforløb til gavn for patienten. Vi har daglige uddannelsesorienterede konferencer, ugentlig teoretisk undervisning samt radiologiske konferencer flere gange ugentlig. Netop fordi vi lægger vægt på at videreudvikle det høje faglige niveau, ønsker vi en afdelingslæge, der vil bidrage til at videreudvikle kompetenceniveauet på tværs, og som vægter supervision og undervisning af yngre kolleger som en kerneopgave.

Sygehuset
Kolding Sygehus er Trekantområdets Akutsygehus for 300.000 borgere og en del af Sygehus Lillebælt.

Sygehus Lillebælt er visionært, fremadskuende og ikke bange for at gå nye veje.

Videnskabeligt byder Sygehus Lillebælt på et stimulerende videnskabeligt miljø med 43 PhD-studerende og 16 kliniske professorer.

Stillingen er omfattet af Lokal løndannelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Henrik Boye Jensen, tlf. 76360321 eller mail: henrik.boye. jensen@rsyd.dk

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst for overlæger.

Ansøger forventes i ansøgningen at forholde sig til de 7 lægeroller, jf. vejledningens kapitel 8, og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer.

Ansøgning modtages via link, senest den 30. oktober 2023.

Ansættelsessamtaler forventes afviklet i uge 46.

Tiltrædelse 1. januar 2024, eller snarest mulig.

Vil du flytte tættere på Sygehus Lillebælts 3 sygehuse i Kolding, Vejle og Middelfart?

- Du og din familie kan få hjælp og rådgivning om boliger, børnepasning og praktiske spørgsmål i forbindelse med flytning hos Tilflytterservice i kommunerne

- Søger din partner job. Se vores hjemmeside tilflytterservice og partnerlivskonsulenter for yderligere information.

Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Kolding Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus, Sygehusvej, 6000 Kolding

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 30-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5912987

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet