Efterårsfejning af kommunes veje og cykelstier

Foto: Kolding Kommune.
dato

Kolding Kommune starter snart den årlige efterårsfejning af veje og cykelstier.

På grund af det milde vejr, der har forsinket bladfaldet, er rengøringen i år forsinket. Skov- og landskabsingeniør Anders Krog forklarer, at de steder, hvor der allerede er mange nedfaldne blade, vil blive fejet med mindre fejebiler eller traktorer med kost, indtil den store efterårsfejning kan begynde.

Fejningen er vigtig for at holde vejene og cykelstierne rene og forhindre oversvømmelser ved at sikre, at rendestensristene ikke stopper til. Det hjælper også med at holde ukrudt nede og øge sikkerheden for fodgængere og cyklister.

Omkring 15 medarbejdere vil være involveret i rengøringen, og Krog opfordrer bilister og andre trafikanter til at vise hensyn og holde afstand. Han opfordrer også bilister til at parkere på egen grund i stedet for langs kantstenen, så fejemaskinerne kan gøre ordentligt rent.

Grundejere har ansvaret for at holde fortove og private fællesveje rene, og Krog understreger vigtigheden af at holde rendestensristene rene for at forhindre vandophobning.


https://www.kolding.dk/om-kommunen/nyhedsarkiv/efterarsfejning-af-kommunes-veje-og-cykelstier/
Kilde: Kolding Kommune