Kolding får et fødevareråd

Foto: Kolding Kommune . Det nye fødevareråd skal give indspark til, hvordan vi kan få et mere bæredygtigt og klimavenligt fødevaresystem. Klimavenligt kan fx være mere plantebaseret mad, som 'laksemadder' lavet med gulerødder.
Profilbillede
dato

Hvordan kan hele vores fødevaresystem – fra mark til middagstallerken - blive mere bæredygtigt? Det spørgsmål bliver omdrejningspunktet for et nyt fødevareråd, som snart bliver en realitet i Kolding.

I første omgang har Kolding Byråd skudt en proces i gang, der skal udpege lokale og nationale fødevareeksperter til rådet og samtidig besluttede byrådet, at de to udvalgsformænd, Jørn Chemnitz, formand for udvalget Natur, Miljø og Klima og Birgitte Kragh, formand for udvalget Sundhed og Fritid, skal være politiske repræsentanter i det nye fødevareråd. Birgitte Kragh bliver formand for rådet.

Det er tanken, at medlemmerne i det nye fødevareråd skal repræsentere hele værdikæden i fødevaresystemet. Det kan f.eks. være kandidater fra landbruget, produktionen, distributionsbranchen, hoteller og restauranter, detailhandlen, uddannelsesinstitutionerne, sundhedssektoren og forbrugerne. 

Det nye fødevareråd skal være et ekspertråd, der kan komme med indspil til en ny fødevarepolitik i Kolding kommune og være med til at kvalificere indsatserne i EU-projektet Fusilli - Food2030 i Kolding, som Kolding sammen med 11 andre europæiske byer, er spydspids for.

Baggrunden for fødevareprojektet er, at vi på verdensplan ser et fødevaresystem, der står over for nogle gigantiske udfordringer.

"I sin nuværende form er fødevaresystemet ikke bæredygtigt og ser vi på verdensplan kan det ikke brødføde den hurtigt stigende verdensbefolkning. Men vi ser også udfordringer i Danmark, hvor vi er påvirket af den ustabile sikkerhedspolitiske situation i Europa og den økonomiske nedgang."

"Det mærker de lokale madhjælps-organisationer, der aldrig har haft mere travlt end nu," fortæller Birgitte Kragh.

Food2030 er en del af arbejdet med at omsætte Kolding Kommunes Bæredygtighedsstrategi til handling. Formår vi at udvikle et bæredygtigt fødevaresystem i Kolding vil det spille positivt ind på både klimaet, miljøet, sundheden og ressourceforbruget.


Foto: Kolding Kommune: Jørn Chemnitz og Birgitte Kragh bliver Kolding Byråds repræsenter i det nye fødevareråd.

Vil du høre mere om Fusilli – Food2030 i Kolding-projektet og det nye fødevareråd, så kig ind i Bæredygtighedshuset på Jernbanegade i Kolding, hvor projektleder Helle Vilsbøll har base eller skriv en mail på kolding2030@kolding.dk.

Kilde: Kolding Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.