Kolding har fået et nyt vandløb

Foto: Kolding Kommune . Vandløb mellem Hegnet og Skellet i Tved.
Profilbillede

I løbet af de seneste par måneder er der blevet anlagt en ny bæk, som risler gennem et grønt område i Tved. Nye sommerfugle, insekter og fugle er begyndt at bruge den nye grønne oase, og beboerne glæder sig.

I det grønne område mellem Hegnet og Skellet i Tved kan både mennesker og dyr nu glæde sig over en ny, rislende bæk, som snor sig smukt næsten 400 meter gennem området.

Vandet kommer fra en sø i området. Hidtil er det overskydende vand blevet ledt direkte i kloaksystemet, men fremover løber vandet gennem terrænet over en længere strækning.

Bækken er omhyggeligt indpasset i landskabet, udformet med masser af snoninger og foret med sten og grus i forskellige størrelser. Et par nye bænke giver plads til en pause, og hen over sommeren vil den bare jord gro til med græsser og urter.

”Bækken er anlagt for at skabe mere og bedre natur. Større biodiversitet er et vigtigt tema. Når vi som her etablerer en ny bæk, bliver der bedre adgang til vand."

"Og vand er en vigtig forudsætning for, at der kommer flere insekter og ikke mindst flere fugle. Samtidigt vil en mere ekstensiv drift af det grønne område skabe en endnu rigere natur," udtaler Sten Bøgild Frandsen fra kommunens Natur & Vand-afdeling.

Til glæde for børn og voksne

Også beboerne i området glæder sig over den nye grønne oase.

”Det er dejligt at kunne følge vandet fra stien, og vi ser frem til, at vandløbet finder sit naturlige leje."

"Når græsset langs vandløbet for alvor begynder at vokse, vil vi gerne have, at der bliver slået stier i græsset, så vi kan komme helt tæt på vandet, og så børnene kan lege ved vandløbet,” siger Jørn Karlskov, som repræsenterer Grundejerforeningen Tved Nord.

Han bor selv i området og udtrykker tilfredshed med den måde, projektet er blevet gennemført på.

”Vi er tre grundejerforeninger, der er blevet inddraget og hørt tidligt i forløbet. Resultatet er tilpasset vores ønsker undervejs, og det giver et godt lokalt ejerskab til projektet – så 'ja tak' til god og tidlig borgerinddragelse ved den slags projekter,” siger Jørn Karlskov.

En usædvanlig opgave

For entreprenøren har det været en lidt usædvanlig opgave. Kravet har nemlig været, at bækken i videst mulig omfang skulle tilpasse sig det eksisterende landskab.

”Entreprenøren har hele vejen igennem skullet tilpasse sig terræn, træer og andre forhindringer i landskabet. Det har selvfølgelig givet nogle særlige udfordringer."

"Til gengæld står vi tilbage med et projekt, hvor man om kort tid vil tro, at bækken altid har været her,” fortæller projektleder Pernille Pagaard, Kolding Kommune.

Om vandløbet

Vandet, som risler gennem bækken, er overløb fra en eksisterende, naturskøn sø. Vandet heri er grundvand, som siver op fra undergrunden.

Bækken ender i en lavning, som nogle gange vil være en lille vanddam og andre gange vil tørre ud afhængigt af årstider og nedbørsmængder. I den sidste ende løber vandet ud i Kolding Fjord.

Naturforbedringsprojektet er en udløber af Marina City-projektet som delvis erstatning for det bynære naturareal, der er gået tabt i forbindelse med anlæggelsen af den nye bådoplagsplads ved Marina Syd.

Budgettet for naturforbedringsprojektet med den nye bæk er ca. 500.000 kr.

Kilde: Kolding Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.