Pres på trafikken på Skamlingvejen

Foto: Kolding Kommune.
dato

Trafikken på Skamlingvejen i Kolding vil i de kommende uger være langsommere end normalt på grund af vejarbejde. Vejen vil kun være åben i én kørebane forskellige steder, og midlertidige lyssignaler vil regulere trafikken.

Bilister opfordres til at undgå morgen- og eftermiddagsmyldretiden, hvis muligt. Trafikpåvirkningen forventes at vare i ca. seks uger, afhængigt af vejret.

Arbejdet skyldes en kraftig byudvikling omkring Skamlingvejen, hvor flere store byggerier og mange nye boliger har medført behov for en omlægning af vejen.

Målet er at give vejen et mere bymæssigt præg med bedre krydsningsmuligheder for fodgængere og cyklister, samt at sænke hastighedsgrænsen fra 60 km/t til 50 km/t.

Efter de indledende indsnævringer på forskellige dele af Skamlingvejen, vil trafikken igen blive åbnet i begge retninger. De dele af projektet, der mest påvirker trafikken, forventes afsluttet inden jul.


https://www.kolding.dk/om-kommunen/nyhedsarkiv/pres-pa-trafikken-pa-skamlingvejen/
Kilde: Kolding Kommune