Skamlingvejen omlægges - trafik påvirket de næste måneder

Foto: Kolding Kommune.
dato

Næste uge markerer starten på et større vejprojekt i Kolding, hvor en del af Skamlingvejen skal omlægges.

Projektet, der forventes afsluttet i midten af december, vil give vejen et mere bymæssigt præg og sænke hastighedsgrænsen fra 60 km/t til 50 km/t. Dette vil gøre det lettere for fodgængere og cyklister at krydse vejen.

Trafikanter skal dog være forberedt på midlertidige gener, da vejen i perioder kun vil være åben i én bane.

Denne omlægning er et resultat af den kraftige byudvikling omkring Skamlingvejen, med mange nye byggerier og boliger. Vejen har tidligere fungeret som en barriere mellem fjorden og boligområderne, men med omlægningen vil denne barriere blive mindre markant.

Ved at nedsætte hastigheden og indsnævre vejen med krydsningsheller, vil det blive lettere for fodgængere og cyklister at krydse vejen.

Dette vil også resultere i en reduktion i støj fra trafikken. Projektet vil desuden fremtidssikre Skamlingvejen med vejtilslutninger til det kommende Marina City-projekt og nye busstoppesteder.


https://www.kolding.dk/om-kommunen/nyhedsarkiv/skamlingvejen-omlaegges-trafik-pavirket-de-naeste-maneder/
Kilde: Kolding Kommune