Afdelingsleder til Center for Senhjerneskade - Genopslag

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du som afdelingsleder med på en spændende faglig og kulturel rejse på et visionært botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade? Er du en erfaren leder, der kan arbejde både fagligt og situationsbestemt, når du sætter ord bag handling for at sikre det bedste tilbud for vores borgere gennem et stærkt sammenhold om kerneopgaven?

Center for Senhjerneskade

Center for Senhjerneskades afdeling på Sjællandsvej er et specialiseret døgntilbud til 27 voksne borgere med erhvervet hjerneskade. Vi arbejder efter Servicelovens §108 og §107 og specialiseret genoptræning efter sundhedslovens §140.

Vores knap 90 fastansatte personaler er en solid blanding af pædagoger, sygeplejersker, SSA, SSH, ergo – og fysioterapeuter kombineret med, at vi har studerende og elever fra forskellige faggrupper. Vi prioriterer sammenhæng og kontinuitet for både vores borgere og medarbejdere.

Vi er en ledergruppe på seks med Kristian som centerleder, fire afdelingsledere på Sjællandsvej, tre i bostøtten og en for dagcentre og køkken og service samt en afdelingsleder for CORTEX.

Som ny centerleder fokuserer Kristian på at skabe en kultur, hvor vi udvikler organisationen og ledergruppen hen mod en lærende organisation med høj faglighed, hvor vi sammen sætter en ære i at levere til fordel for vores borgere. Derfor skal vi som ledergruppe være sammentømrede, for at vi kan skabe handling og fremdrift.

Derfor har vi i ledergruppen leveregler:

  • Vi møder hinanden med tillid og respekt
  • Vi er troværdige og ordentlige
  • Vi beslutter med udgangspunkt i det, der giver værdi og mening for borgeren
  • Vi er loyale over for beslutninger, som er truffet
  • Vi vil spille hinanden gode ved at støtte, inspirere og udfordre hinanden
Hvem leder vi efter

Vi leder efter en sundhedsfaglig afdelingsleder med uddannelse som sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut med ledelseserfaring og/eller lederuddannelse. Center for Senhjerneskades tilbud på Sjællandsvej står over for en vigtig opgave med både at løfte fagligheden i vores botilbud men især i forhold til gennemførsel og dokumentation af den sundhedsfaglige genoptræning på specialiseret niveau. Det vil være fantastisk, hvis du kommer med erfaring i rehabilitering i en social kontekst, men vi er nysgerrige på din erfaring og tilgang.

Vi har brug for, at du som vores nye afdelingsleder kommer med en systematik og struktur, der gør, at du kan skabe den organisatoriske, sundhedsfaglige og tværfaglige udvikling. Du drives af at levere til fordel for vores borgere, og du sætter en ære i at se personalet lykkes gennem nysgerrighed, udvikling og en tydelig forventningsafstemning. 

Du er nysgerrig på både de +20 medarbejdere, du får i direkte reference, men også på at sikre vi som både ledergruppe og organisation til stadighed arbejder i samme retning.

Vi søger en leder, som møder alle mennesker i øjenhøjde, uanset om det er borgere, pårørende, kolleger eller eksterne samarbejdspartnere. Du er oprigtigt nysgerrig og interesseret og ikke mindst tydelig i din ledelse.

Borgerens centrum

I Kolding Kommune arbejder alle forvaltninger ud fra Borgerens Centrum og 1-2-3-modellen. Det er vores fælles tilgang til opgaveløsning, og det giver os et fælles udgangspunkt, når vi skal skabe sammenhæng og løsninger på tværs. Et udgangspunkt, hvor vi er nysgerrige og stiller spørgsmål til borgeren, før vi begynder at tænke i faglige løsninger. Vi tager altså udgangspunkt i borgernes virkelighed og lader systemet komme til borgerne – ikke omvendt.  

På den måde sikrer vi os både, at borgerne får et tilfredsstillende forløb med kommunen, og at vi får brugt vores faglighed på den rigtige måde. At vi tjener borgernes bedste – og det fælles bedste. 

I Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har vi konkretiseret Borgerens Centrum ved at tilføje fem leveregler, som skaber tydelighed omkring hvilke handlinger, der skal til i vores hverdagspraksis. Vi kalder vores konkretisering for Selvværd og Sammenhæng.

Flere oplysninger

Sammen om ledelse 

Selvværd og Sammenhæng 

Du er også meget velkommen til at kontakte centerleder Kristian Lind Olesen på 24 89 49 38, for at spørge mere ind til stillingen og hans ambitioner for Center for Senhjerneskade.

Er du nysgerrig på Kristian som centerleder, og hvordan det er at være afdelingsleder på Center for Senhjerneskade, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Line Sundgaard Pedersen på 30 38 87 50.

Send din ansøgning via knappen "ansøg"

Send din ansøgning med relevante bilag, så vi har din ansøgning senest d. 10. december. november. Kandidater vi ønsker at se til 1. samtale får besked d. 11. december, så vi beder om stor fleksibilitet.

Vi afholder 1. samtale onsdag d. 13. december og 2. samtale tirsdag d. 19. december. Mellem de to samtaler gennemføres en personprofilanalyse med personlig tilbagemelding af HR, ligesom der vil blive trukket referencer efter nærmere aftale forud for 2. samtale.

Vi forventer, at vores nye afdelingsleder kan tiltræde d. 1. februar 2024.

Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.

Kolding Kommune opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=c40f56b5)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Kolding Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Kolding Kommune - Center for Senhjerneskade, Afd. Sjællandsvej, Sjællandsvej, 6000 Kolding

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5954458

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet