Få gratis redekasser og hjælp den truede mursejler

Foto: Kolding Kommune.
dato

Mursejleren, en ikonisk sommerfugl, er i fare for at forsvinde fra vores byer. Kolding Kommune har derfor iværksat en indsats for at bevare denne truede fugleart.

Indsatsen omfatter opsætning af 150 redekasser på kommunale bygninger, og opfordrer private og virksomheder til at gøre det samme.

Mursejlerens tilbagegang skyldes blandt andet et mindsket fødeudbud og mangel på ynglesteder. Ved at opsætte redekasser kan vi hjælpe med at løse det sidste problem. Kolding Kommune uddeler gratis redekasser, men det er op til borgerne selv at sætte dem op.

Der er dog nogle krav til opsætning af redekasser. De skal placeres i mindst 1. sals højde, der skal være plads til 3-6 kasser, og de må ikke placeres i direkte sol.

Mursejleren er en bemærkelsesværdig fugl, der tilbringer det meste af sit liv i luften, hvor den spiser, drikker, sover og parrer sig. Den spiser omkring 10.000 insekter om dagen, og er derfor en vigtig del af vores lokale biodiversitet.

Hvis du vil hjælpe med at bevare mursejleren, kan du kontakte Kolding Kommune for at få gratis redekasser. Du vil også modtage et mursejlerbevis, som bevis på din indsats for at bevare denne truede fugleart.


https://www.kolding.dk/om-kommunen/nyhedsarkiv/fa-gratis-redekasser-og-hjaelp-den-truede-mursejler/
Kilde: Kolding Kommune