Klogere budgetlægning i Kolding Kommune

Foto: Kolding Kommune. Kolding Rådhus set fra havesiden

Kolding Kommunes Økonomi- og Strategiudvalg skal mandag 12. juni udvælge og prioritere en række områder, hvor der kan ske forandringer i den kommunale struktur eller organisering i de kommende år. Forandringerne skal bl.a. frigive ressourcer til vækst og udvikling

Der er pres på kommunernes økonomi i disse år bl.a. på grund af energikrise, inflation og øgede udgifter på det specialiserede socialområde. Den vanskelige situation kalder på nye løsninger.

Derfor går Kolding Kommunes Økonomi- og Strategiudvalg nu til værks på en ny måde i budgetlægningen. Udvalget har populært sagt sat det lange lys på og arbejder nu for at finde en række strukturelle forandringer, der kan sættes i værk fra 2025 og årene fremefter.

Siden 2019 har hvert fagudvalg i byrådet i Kolding årligt anvendt et omstillingsmål til politisk prioritering for at sikre fortsat udvikling og vækst. For 2024 er det 0,85% af budgetterne. Fremadrettet ønsker byrådet at gøre det på en anden måde.

- Derfor kigger vi nu på den kommunale struktur og organisering. Vi har en ambition om, at vi kan finde ressourcer, som kan frigives til udvikling ved at skabe forandringer i den måde, vi har etableret os på.

- Det kan f.eks. handle om en anden måde at udnytte den kommunale bygningsmasse på, så vi kan reducere antallet af de kvadratmeter, kommunen råder over, forklarer borgmester Knud Erik Langhoff.

Processen med at finde de strukturelle prioriteringer blev skudt i gang, da et fletalt i byrådet først på året vedtog sin budgetstrategi for 2024-2027. De strukturelle prioriteringer skal gælde for årene fra 2025 og frem.

Efter vedtagelsen af strategien har både byrådet og samtlige fagudvalg drøftet mulighederne for at organisere eller strukturere sig klogere på det givne område. Og på det kommende møde i Økonomi og Strategi skal udvalgets politikere så beslutte, hvilke muligheder – eller prioriteringer, der skal undersøges nærmere.

Derefter vil Direktionen stå for at få udarbejdet såkaldte budgetnoter, som kan danne grundlag for politikernes endelige beslutning om, hvilke forandringer der skal gennemføres. Budgetnoterne kortlægger potentialet for hvert enkelt tiltag. Politikerne beslutter sig ved budgetforhandlingerne i september.

- Da vi er midt i processen, kan vi selvsagt ikke sige noget om, hvad der præcis kommer til at ske. Men det er klart, at når vi ændrer på strukturer og organiseringer, så får det også betydning for personalet. Det er alt for tidligt at sige noget om, hvorvidt det vil resultere i reduktion i antallet af ansatte. Men hvis det gør, så er det min ambition, at det kan ske ved naturlig afgang.

- Vi er jo gået i gang med dette arbejde i god tid, så vi kan gøre det grundigt. De strukturelle prioriteringer skal først begynde at træde i kraft fra 2025, forklarer Knud Erik Langhoff.

Kilde: Kolding Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.