Ledig stilling som Kirketjener i aktivt og engageret sogn - Gør kirken til et godt sted at være

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet


Vi søger en kirketjener, der ønsker at gøre kirken til et godt sted at være.

I Kristkirkens Sogn er der et myldrende og aktivt menighedsliv, en dygtig medarbejderflok og mange frivillige.

Stillingen, der er på 33 timer om ugen, ønskes besat pr. 15. august 2024.

Som kirketjener skal du i samarbejde med vores anden kirketjener bl.a. varetage følgende opgaver:

 • Klargøring/oprydning samt deltagelse i gudstjenester, bisættelser/begravelser, vielser, koncerter m.m. ved sognets to kirker: Kristkirken og Immanuelskirken. Opgaven ved gudstjenester består blandt andet i at styre lyd, bede ind- og udgangsbøn og assistere ved nadver.
 • Rengøring af kirker og menighedslokaler
 • Foretage indkøb i samarbejde med øvrige ansatte og forberede servering ved møder, undervisning og aktiviteter
 • Pasning og tilsyn med kirkens bygninger og udendørsarealer, herunder løsning af mindre vedligeholdelsesopgaver

Særligt for denne kirketjenerstilling er:

 • Du får hovedansvaret for planlægning, indkøb, madlavning og afvikling af 4-5 årlige kirkefrokoster (søndage)

Vi prioriterer, at du:

 • har erfaring med kirketjenerarbejdet
 • på eget initiativ tager ansvar for dine arbejdsopgaver og er i stand til at planlægge din hverdag
 • har ordenssans og et godt overblik
 • har god forståelse for IT, AV-udstyr og lydsystem
 • er venlig, imødekommende og har en god situationsfornemmelse
 • er engageret og kan holde hovedet koldt i pressede situationer
 • er interesseret i at indgå i et fleksibelt og positivt samarbejde med sognets øvrige medarbejdere, præster, menighedsråd og frivillige.
 • kan identificere dig med kirkens vision – se mere på kristkirken.dk (menupunkt kontakt – menighedsråd)

Vi tilbyder:

 • et fællesskab i form af en stor og bredtfavnende menighed
 • et dagligt arbejdsfællesskab med andre faggrupper
 • en spændende stilling med ansvar og en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen
 • et engageret menighedsråd, som er åbent over for nye tiltag
 • relevante kurser og mulighed for faglig udvikling

Ansættelsesvilkår:

De første 3 måneders ansættelse er prøvetid.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 288.669 kr. – 372.232 kr. (nutidskroner for en fuldtidsstilling). Fikspunktet er 288.669 kr. (nutidskroner for en fuldtidsstilling).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen (forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsopgaver der ikke kan planlægges med 1 måneds varsel som fx begravelser/bisættelser/opgaver som følge af akut sygdom mm). Rådighedstillægget udgør årligt 27.241,13 kr. (nutidskroner for en fuldtidsstilling). OK tillæg på 1.275,12 kr. (nutidskroner for en fuldtidsstilling).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk (33/37).


Yderligere oplysninger ved henvendelse til:

Daglig leder Lisbeth Kristoffersen på telefon 20 96 89 00.

Ansøgningen med relevante bilag stiles til Kristkirkens Sogns Menighedsråd og sendes på mail til 7928fortrolig@sogn.dk eller pr. post til Kristkirkens Kontor, Kridthuset, Haderslevvej 38, 6000 Kolding.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag d. 6. juni 2024 kl. 20.00.

Indledende jobsamtaler forventes afholdt fredag d. 21. juni 2024
Endelige jobsamtaler med finalekandidater: torsdag d. 27. juni 2024

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og foretaget en Fokusprofilanalyse af finalekandidaten/kandidaterne inden endelig samtale.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Kolding Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (33-33 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Kristkirkens Sogn, Kolding, Haderslevvej, 6000 Kolding

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 06-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6054718

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet