Nørreskovgårdsvej spærres for gennemkørsel

Foto: Kolding Kommune.
dato

Nørreskovgårdsvej i Kolding vil være lukket for gennemkørsel fra 5. februar til 27. marts på grund af gravearbejde.

Arbejdet udføres af TVIS, der etablerer en ny forsyningsledning for at sikre fjernvarme til flere områder. Omkørsel for bilister vil være via Petersmindevej-Højvangen, mens cyklister henvises til interne stier.

Beboere og besøgende til Skovæblevej vil have adgang via Nørreskovgårdsvej under hele perioden.

Arbejdet vil foregå i to etaper, hvor adgang til Skovæblevej vil skifte mellem den vestlige og østlige side af Nørreskovgårdsvej. Arbejdet vil ikke påvirke trafikken på motorvejen.

Yderligere information kan findes på TVIS' hjemmeside eller ved at kontakte Arkil eller TVIS direkte.


https://www.kolding.dk/om-kommunen/nyhedsarkiv/norreskovgardsvej-spaerres-for-gennemkorsel/
Kilde: Kolding Kommune