Trafikken på Højvangen påvirket af fjernvarmeprojekt

Foto: Kolding Kommune.
dato

Trafikken på Højvangen i Kolding vil være påvirket i de kommende tre uger, da TREFOR Varme udvider fjernvarmenettet.

Den nordgående bane på strækningen fra Korsvej til rundkørslen ved Vejlevej vil være lukket, og omkørsel vil være nødvendig via Korsvej og Nordager.

Den sydlige bane vil være åben, men med nedsat hastighed. Bilister, der normalt bruger den nordgående bane, skal forvente længere rejsetid, især i myldretiden.

Alternativt kan man overveje at tage motorvejen fra Kolding Ø til Bramdrupdam og derefter køre ud af Kolding via Vejlevej.

Yderligere information om vejarbejdet og fjernvarmeudvidelsen kan findes på TREFORs hjemmeside.


https://www.kolding.dk/om-kommunen/nyhedsarkiv/trafikken-pa-hojvangen-pavirket-af-fjernvarmeprojekt/
Kilde: Kolding Kommune