Boligselskabet Kolding vælger bygherrerådgivere til omdannelse af Skovvejen

”Med så stort et projekt er det alfa og omega, at bygherrerådgiverne både kan tage teten, inddrage bestyrelse og byggeudvalg og være tovholdere i hele forløbet,” siger Bjarne Olesen, formand for Boligselskabet Kolding. (Foto: Boligkontoret Danmark)
dato

Boligselskabet Kolding har valgt bygherrerådgivere til den forestående omdannelse af boligområdet Skovvejen. De tre valgte profiler sikrer et veltilrettelagt, smidigt og tillidsfuldt samarbejde, lyder det fra formand for Boligselskabet Kolding Bjarne Olesen.

Det bliver tre rådgiverfirmaer, der skal virke som bygherrerådgivere under omdannelsen af Skovvejen i Kolding; ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S, Bisgaard/Ejsing og arkitektfirmaet Frost Larsen A/S. Beslutningen er truffet efter et miniudbud.

”Med så stort et projekt, som det vi har i vente med omdannelsen af Skovvejen, er det alfa og omega, at bygherrerådgiverne både kan tage teten, inddrage bestyrelse og byggeudvalg og være tovholdere i hele forløbet,” siger Bjarne Olesen, formand for Boligselskabet Kolding.

Boligselskabet Kolding har allerede samarbejdet med ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S og Frost Larsen A/S i forbindelse den igangværende opførelse af 36 almene boliger ved Dollerup Sø ved Lunderskov.

Administrerende direktør i ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S, Jesper Lund, ser frem til et fortsat godt samarbejde.

”Skovvejen er en utrolig spændende sag, som må siges at indeholde alle udfordringer inden for renovering og helhedsplaner, der er vores kerneområde. I forbindelse med omdannelsen af Skovvejen er der blandt andet nedrivning af blokke og boliger, nedbrydning af etager, gennembrydninger, miljøarbejder og et spændende infrastruktur projekt samt nye boliger. Vi glæder os til at få arbejdstøjet på og begynde transformationen,” siger Jesper Lund.

Et fuldstændigt ændret boligområde i vente
Boligområdet Skovvejen er en del af den såkaldte parallelsamfundspakke, og det betyder, at området de kommende år skal omdannes til et mere blandet boligområde med en mere varieret beboersammensætning.

Udover at antallet af familieboliger sættes ned med 60 %, og afdelingens ungdomsboliger bibeholdes, etableres der ældreboliger, og boligselskabet arbejder på at etablere et seniorbofællesskab i afdelingen. For at imødekomme kravene om en ændret beboersammensætning skal 198 af de nuværende familieboliger omdannes eller rives ned.

Boligselskabet Kolding, Landsbyggefonden og Kolding Kommune har arbejdet sammen om en ny helhedsplan for området. Sidste år blev projektet godkendt af både organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Kolding og af beboerne med et stort flertal.

Lang proces
Med valget af bygherrerådgivere er man kommet et godt skridt videre i den lange proces. Herfra skal der udarbejdes et byggeprogram for renoveringen af boligerne, for nybyggeri af ældreboliger og for omdannelsen af udearealer, veje og stier.

Herefter følger et EU-udbud med prækvalifikation i totalentreprise, og til sidst vælges en totalentreprenør, og skema B-budget skal godkendes af kommune og landsbyggefond. Først derefter begynder totalentreprenørens planlægning og projektering til udførelse, og nedrivninger kan gå i gang i etaper.

Det er forventningen, at det ny Skovvejen står klar i 2030.

Kilde: Boligselskabet Kolding
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.