Kolding Kommune er vokset med 509 borgere

Foto: Kolding Kommune.
dato

Kolding Kommune oplever en positiv befolkningsvækst, med en stigning på 509 personer i 2023.

Dette er i tråd med byrådets ambition om bæredygtig vækst og kommunens bosætningsstrategi, der sigter mod en årlig befolkningsvækst på 500 personer.

Væksten skyldes primært et overskud på vandringsbalancen, med flere personer der flytter til Kolding fra udlandet end omvendt. Dette er en landsdækkende tendens, hvor andelen af international arbejdskraft i arbejdsstyrken stiger.

Folk flytter til Kolding for at arbejde eller studere, hvilket er positivt, da undersøgelser viser, at Danmark vil mangle arbejdskraft i fremtiden.

Fødselsbalancen i Kolding er også positiv, med et plus på 9 personer i 2023. Desuden er der en stigning i antallet af personer, der vælger at bo i lokalsamfund som Vonsild, Sdr. Bjert og Agtrup. Dette viser, at det er gavnligt at udvikle nye byområder på attraktive lokationer.

Samlet set viser disse tal, at Kolding Kommune er i en positiv udvikling, med en stigende befolkning og en stærk tiltrækning af både national og international arbejdskraft.


https://www.kolding.dk/om-kommunen/nyhedsarkiv/kolding-kommune-er-vokset-med-509-borgere/
Kilde: Kolding Kommune